• Export Material
  • Supply Chain Management
  • experience in Production Planning and MRP

28-Oct-16

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • จบปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี วศบ.โยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล