• Purchasing Procurement Manager Supervisor
 • Paint Coating Chemical
 • Operation Plant Manufacturing

30 นาทีที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ วัตถุดิบและ อุปกรณ์ต่างๆ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Female/Male 27-35 years old / Thai Nationality
 • Experience of purchase more than 2 years
 • Good command in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดใบขอซื้อ
 • ต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย เปรียบเทียบราคา
 • จัดทำสัญญา หรือ ข้อตกลงกับผู้ขาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา Material Science, Physics
 • อายุ 25-30 ปี

25-Oct-16

 

Applied

Procurement Officer (Good English)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Good command of English (Report to French Manager)
 • Min.2-3 years exp. in Procurement/Sales Support
 • Apply to : inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Buyer – International Foods (40-60 K)

Probiz Solutions Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 3 year experience in buying, purchasing.
 • Good knowledge in GMP, HACCP and HALAL.
 • Good command of English and computer literacy.

25-Oct-16

 

Applied

Buyer

Griffith Foods Limited

บางพลี

 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 3 year experience in production
 • Good knowledge in GMP, HACCP and HALAL

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Experience at least 1-2 years in oversea purchase
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied
 • งานธุรการในสำนักงาน
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • งานธุรการเอกสารสัญญา

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล