• ไม่จำกัดเพศ, อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Electronics Manufacturing Service experience
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PURCHASING
 • Female
 • Procurement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รับผิดชอบงานจัดซื้อโรงแรม
 • ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
 • ขับรถยนต์ มีใบขับขี่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถด้านการจัดหา ต่อรอง ลดต้นทุนของบริษัทฯ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female. Age not over 27 years.
 • Bachelor’s Degree in Engineer.
 • Good command of both written and spoken English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการงานเอกสารทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To find sourcing and select supplier
 • To issue Purchasing Order for manufacturing
 • To compare price and evaluate & negotiate

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • person with high integrity
 • Should have experience in sourcing
 • Monday to Saturday work in Banbung Chonburi

07-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Prepare Quotation, data input and document control
 • New graduates are welcome
 • Can communicate in English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Good negotiation and problem resolution skills
 • Ability to communicate effectively

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage non-production part activities
 • Work with buyers to provide the committed purchase
 • Work, coordinate and support to management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อทั่วไป

07-Dec-16

 

Applied
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบ PR
 • ดำเนินการสืบหาราคา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 years of working experience with Purchasing
 • Good understanding of Engineering, Supply Chain

06-Dec-16

 

Applied
 • Purchasing Direct Material
 • Commodity buyer, Buyer, Purchasing
 • Project followup

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อ

06-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

06-Dec-16

 

Applied
 • experiance in purchasing function about 7 years
 • new project control,purchasing engineer,general PU
 • 5 year of experience in supervisory level

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Certain experience in handling non-production
 • Familiar with standard tools like MS-Word, MS-Exce

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Experience in automotive parts purchasing.
 • Direct experience with SAP system.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 1- 5 years of experiences in the procurement
 • Well Spoken, Written, and Reading of English

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in economic, applied science.
 • 5 years experience in procurement.
 • Strong knowledge and skills of procurement.

06-Dec-16

 

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • สรรหา ต่อรองราคากับ Supplier
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานจัดซื้อ

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ22-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ PR เปิด PO ตามงานที่ได้รับจากแผนกอื่นๆ
 • สำเนา PO และส่งตัวจริงให้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุป Report ประจำเดือน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานจัดซื้อของบริษัท
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1- 4 ปี

05-Dec-16

 

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

03-Dec-16

 

Applied
 • สั่งซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • Experience in inventory management, import-export
 • Good command of written and spoken English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering field
 • At least 5 years’ experience in Sourcing
 • Good in English written and spoken

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 40-50 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • At least 5 years experience in related field.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Minimum 5 years' experience in Strategic sourcing
 • Strong analytical and strategic planning skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 25 - 32
 • 3 - 5 years working experience in Import and Expor
 • Good command of English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Business Management
 • Good command of English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchase material and factory supply
 • Making purchasing report
 • Contact supplier and control delivery time

02-Dec-16

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

02-Dec-16

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าไซต์งาน
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ,ใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ต่อแรงกดดัน
 • มีความกระตือรือร้น มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพั

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, Good in English
 • Able to coordinate logistics, document and report
 • Assist with business support, meeting coordination

01-Dec-16

 

Applied
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support
 • Business Admin, Logistics, Statistics, Mathematics

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล