• Search for vendor/supplier in local and inter
  • Working experience minimum 1 year
  • Summary monthly non tobacco procurement report

21-Oct-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้
  • ติดต่อ ประสานงาน ดูแลลูกค้า(ต่างประเทศ)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล