• Thai Nationality ONLY
  • Bachelor’s Degree in Fashion Design
  • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai Nationality Only
  • Bachelors Degree in Textile and Clothing Field
  • Willing to Relocate to Phuket

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล