• สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล