GM - Customer Development

Central Retail Corporation Ltd. (Central Group)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Exp in FMCG Retail Wholesales Customer Development
  • Ability to work in up-country
  • Good command in English Language

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ
  • ดูแลผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจทั้งร้านค้าและบริษัท
  • เช็คสต๊อคสินค้า พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล