• Good command in English
 • University degree
 • experience in the Lubricants Industry

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to contribute to the economiccommunity
 • to work in the company listed
 • Able to learn Japanese culture and business

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-5 years Working Experience
 • Base Salary 15-25K
 • 5 days working

18-Oct-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การขายหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ชอบงานด้านบริการ ให้คำแนะนำสินค้า

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

17-Oct-16

 

Applied
 • Male only, 24~35 years old
 • 1 year of sales experience in automotive
 • Have driving license

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล