• Good command in English communication & writing
 • Experience in online distribution&hotel bacground
 • Attractive benefits offer

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

20-Oct-16

 

Applied
 • 2-5 years experience as Sales Manager in Hotel
 • Good in English conversation and writing
 • Attractive benefit packages

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • เพศ ชาย-หญิง ก็ได้
 • มีอายุระหว่าง 20-35 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • เพศ ชาย-หญิง ก็ได้
 • มีอายุระหว่าง 20-35 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล