• รับผิดชอบต่อยอดขายในสายงานของตนเอง
 • เพิ่มยอดขายสินค้าและส่งเสริมการขาย
 • เสาะหาตลาดและร้านค้าใหม่ๆเข้าเพิ่มเติม

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
 • ขับรถยนต์ได้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • รับผิดชอบงานขาย / การตลาด เพื่อให้ได้ยอดขาย
 • มีทักษะการเสนอขาย โน้มน้าว ต่อรองกับลูกค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • รับผิดชอบงานขาย / การตลาด เพื่อให้ได้ยอดขาย
 • มีทักษะการเสนอขาย โน้มน้าว ต่อรองกับลูกค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 2 years’ experience in IT Products, Software
 • Outstanding skill of presentation, communication

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดเพศ
 • ดูแลเกี่ยวกับงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Oct-16

 

Applied
 • Having Minimum 5 year experience in purchasing
 • Control and improve material cost spending
 • Manage mitigation of price increase from supplier

20-Oct-16

 

Applied
 • Purchase material and factory supply
 • Making purchasing report
 • Contact supplier and control delivery time

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่จำกัดเพศ
 • ดูแลเกี่ยวกับงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Oct-16

 

Applied

Sales

THAI AOKI CO., LTD.

ชลบุรี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • รักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

17-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.หรือระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายยาในร้านขายยา

17-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.หรือระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายยาในร้านขายยา

17-Oct-16

 

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • Sales or/and customer service experience
 • Good command of Business English

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล