• จัดทำ Sale Forecast เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • วางแผนการตลาด หาตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล