• เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

23-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Services
 • Sales Executive
 • Good command of English, both spoken and written

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล