• Bachelor’s degree or higher in Business Administra
  • 3-5 years of experience in warehouse or store
  • Strong knowledge and experience in material

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 23-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล