• Bachelor’s degree or higher in any related field
  • 5 years experience in logistics field
  • Able to work in Lumphun

30-Nov-16

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 23-35 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

29-Nov-16

 

Applied
  • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
  • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล