• เช็คของ และควบคุม Stock
 • คิดค่าแรงคนงานใน Site งาน
 • ใช้โปรแกรมเครื่องแสกนนิ้ว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ขึ้นไป ด้านการท่องเที่ยว
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการตรวจรับและเบิกจ่าย
 • จัดเก็บ สินค้า เคมี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • จัดทำเอกสารการขออนุมัติซื้อสินค้า

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Diploma or relate field.
 • 2 years’ experience in administration
 • Good computer skills, Microsoft Excel is required

21-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานฝ่ายผลิต
 • เพศ ชาย 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานโรงงาน 2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree (or higher) in Logistics
 • Experienced at least 4 years in Supply Chain
 • Excellent command of Microsoft office application.

21-Oct-16

 

Applied
 • Material Flow Experience
 • Industrial Engineering
 • Production Control & Logistics

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years in Production Control & Logistics
 • English preferred
 • General logistics knowledge required

21-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of working experience
 • Knowledge of ERP system (M3) or other relates
 • Overall management of inventory control systems

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Business Administration
 • 8 years experience in warehouse operation
 • Good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการในการควบคุมงานทางด้าน QA/QC Incoming
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO.

20-Oct-16

 

Applied
 • 2 years direct experience in warehouse management
 • Certificate or equivalent of any field or higher
 • Roll inventory check and reporting

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse & Supply Chain - Electronic spare part
 • Salary 50 - 60K
 • Working Location: Leam Chabang

20-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Male age 22 - 27 years
 • Bachelor's Degree in related fields.
 • Good interpersonal skills and team work

19-Oct-16

 

Applied
 • APICS (CPIM or CSCP)
 • Minimum of 5-7 years of successful inventory
 • Experience on ERP/MRP systems

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Check stock data.
 • Planning, Transpotation, Warehouse.
 • ERP System, Oracle, SAP, MS office, ISO.

19-Oct-16

 

Applied
 • Key in-out stock data.
 • Control and filing warehouse document.
 • Control ISO document warehouse.

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in related fields.
 • Able to communicate in English
 • Mfg pro or ERP system

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To perform and implement all custom clearance
 • To prepare and manage all related documents
 • To manage overall Transport, Warehouse, Inventory

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • At least 3-5 years working experience
 • Strong leadership and management skill

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 26-40 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 4 years direct experience preferably from an autom

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai nationality.
 • Bachelor or Master Degree in logistics, supply cha
 • 1-2 years experience in inventory control

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of in the related field
 • At least 2-5 years in the sales
 • Can be working at Leamchabang, Chonburi

18-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female,
 • Bachelor’s degree in Business Management
 • Must have min intermediate English speaking

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree Logistics or related field.
 • Have experience in Warehouse at least 3 Years
 • Able work in Rayong area (Amata City Rayong)

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานในแผนกคลังสินค้า
 • ควบคุมการเช็ค Stock ณ สิ้นเดือน
 • ประสบการณ์ด้านงานด้านคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล