• 3 years’ experience in coordinator role
  • Oil and Gas Fabrication
  • Logistics Business is an advantage

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

16-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล