• Establish or monitor specific stock & supply chain
  • Knowledge of Customs component
  • Plan or implement material flow management systems

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล