• 3 years’ experience in coordinator role
 • Oil and Gas Fabrication
 • Logistics Business is an advantage

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience working offshore
 • materialman
 • storeman

26-Oct-16

 

Applied
 • Good command in English
 • SAP Super User
 • 5 years experienced in Logistic or Inventory

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล