• เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To develop a strong store team
 • To conduct Job training as necessary
 • To supervise and review the daily operation

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 35-40 years old.
 • Experience in inventory control or warehouse.
 • Has own car with driving license.

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Command in English Skill
 • Experience 10 Years
 • General Management

18-Oct-16

 

Applied
 • Customer Services
 • Sales Executive
 • Good command of English, both spoken and written

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Parts Control Manager
 • Nongkae
 • Saraburi

18-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Distribution Center
 • Warehouse
 • Logistics

18-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in international supply chain
 • Degree or higher in Supply Chain Management
 • Good command of spoken and written English

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

18-Oct-16

 

Applied
 • Warehouse Management
 • Inventory Management
 • Raw Material and Finish Goods Management

11-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล