Warehouse Supervisor

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Logistics or Warehouse.
 • 1-2 year experience in inventory control.
 • Good command in English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมสต็อกสินค้า และเครื่องมือ
 • เพศชาย, หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 - ปวส.

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • 3+ years of direct experience in inventory control
 • Oracle R12 Inventory Management module
 • Fluent in English

20-Oct-16

 

Applied
 • Logistic, warehouse job
 • Good English communication
 • work in Rangsit location

19-Oct-16

 

Applied
 • > 5 years in Supplies Chain Planning
 • Been in Healthcare, Personalcare or FMCG Factory
 • Good at Command in English

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าหรือ QC
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความตั้งใจในการทำงานสูง

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , age 28-32 years.
 • At least 4-5 Years experiences in Inventory
 • Strong experience in WMS system

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • fresh food, Fruit, supply chain
 • Sorting / Picking fresh products
 • Inspect fresh products to ensure they are safe

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehouse Specialist

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • Experience in inventory control
 • Excellence command in English

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Daily check the accuracy of inventory transactions
 • Daily check and control inventory at loading area
 • Calculation WIP cost from subcontractor

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year experience in inventory control
 • Excellence command in English
 • Excellence computer literacy

12-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 year experience in inventory control
 • Excellence command in English
 • Must be able to work SHIFT

10-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล