• Knowledge of Store, Procurement and Logistics
 • Experience in railway business
 • Very good English

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

07-Dec-16

 

Applied

Asst. Warehouse Manager

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
 • ทนแรงกดดันได้ดี

06-Dec-16

 

Applied

Warehouse Supervisor

Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Minimum 3 years in warehouse & logistics
 • Experience in inventory management (IRA)
 • Good Command of computer skill and SAP

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า
 • รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล