• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี โทหรือเอก ด้านการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในการสอนระดับมัธยม

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนใจงานด้านการศึกษาสำหรับเด็ก
 • มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 • มีความถนัดทางคณิตศาสตร์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยสอนติวสอบ HSK , PAT 7.4
 • รับผิดชอบงานสอนที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ เอกภาษาอังฤษ
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษดีทั้ง Conversation ฿ Grammar
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางสถาบันมีแผนการสอนให้

21-Oct-16

 

Applied
 • Teaching students at all levels
 • Part time and Full time positions available
 • Teaching business and management related subjects

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Educational Institution for Children Development
 • Build Leadership skills through Play&Presentation
 • The Enrichment and Knowledge Application Center

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trainer (Part-time)- Language Institute

PM Learning Centre

กรุงเทพมหานคร

 • Native English Speaker
 • Excellent multi-tasking skills
 • Experience in Language Institute Industry

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล