• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาคณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์การสอน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล