• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ออกแบบภายใน
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การขายที่ดี

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล