• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
  • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

02-Dec-16

 

Applied
  • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

30-Nov-16

 

Applied
  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปวส , หรือปริญญาตรี
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล