Insurance Coach

Ngern Tid Lor Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree - Master's Degree
 • Experience (Yr) : 1 year or more
 • Age(Yr) : 22 or more

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, age 20 - 35 years old
 • Degree in any field or work experience in sales
 • Service minded, outgoing personality

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all aspects regarding the PR.
 • Experience in PR/ Communication /marketing.
 • Experience in brand communication / PR.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักการขาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายให้หน่วยงานราชการ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Management Trainee

Gagan (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ พร้อมทั้งติดตามดูแลฐานลูกค้า
 • วางแผนงานการขาย
 • ประสานงานภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาการจัดการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์, มีความกระตือรือร้น, มีใจบริการ

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

26-Oct-16

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Good interaction with a multitude of people
 • Supporting broader sales

26-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการขาย การตลาด
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี

25-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ป.ตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 0-3 ปี
 • สามารถทำงาน ตจว. ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปวส ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายทางด้าน กระเบื้อง/เซรามิก

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in related field
 • Minimum 2 years sales experience

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 - 3 ปี ในอุตสาหกรรมน้ำมัน
 • สามารถขับถรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ดูแลการขายน้ำมันใส และน้ำมันหล่อลื่น

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Sales management experience as related fields
 • Good command of both spoken and written English

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/ Female, Age 25-50 years old
 • contact new customer in Asia,America,South America
 • At least 3 years of experience in export sales.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

TERRITORY SALES MANAGER

PRTR Executive Recruitment

จังหวัดอื่นๆ

 • Responsible for brand image enhancement.
 • Focusing on demand creation and sales growth.
 • Good command of English.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Presales

Epson (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Male, Thai Nationality, Age 30-35 years old.
 • Pre/Post sales support for EPSON products.
 • Able to work upcountry.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Degree will be an advantage
 • Experience in Sales Manager position
 • Good oral and written English communication skills

25-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality age under 35 years
 • Bachelor’s degree in related field
 • 2-3 years’ experience in Sales, consumer products

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้แทนขายกับลูกค้า

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
 • ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณา

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการเขียนเว็บไซต์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female
 • Degree in Pharmacy or any medical science
 • Having experience as a medical representative

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

21-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Strategic Account Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Strategic Account Management
 • Channel Management
 • Retail Business Development

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sale (BKK and CM)

IT Essentials (Thailand) Limited.

จังหวัดอื่นๆ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Business Development Director

Real Staffing

จังหวัดอื่นๆ

 • BUSINESS DEVELOPMENT, SALES, R&D
 • ANIMAL HEALTH, VACCINES, BIOPHARMA
 • REGIONAL, APAC, THAILAND

18-Oct-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Developing new customers
 • Providing sales support
 • Diploma/Degree in Electronic Engineering

11-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล