• HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR, Human resource, Manager
 • Manufacturing, plant
 • chonburi, rayong, bangna, bangplee

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายสินค้า, ป้ายราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานด้านค้าปลีก-ค้าส่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

30-Nov-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล