• Min 5 years working in Project Sales in Painting.
  • Deal with developers, architecture, contractors.
  • Have good connection with developers, contractors.

30-Nov-16

 

Applied
  • Male / Female, age 33-38 years old.
  • At least 7 years experience in Modern Trade Sales
  • Good in English, Have own car and driving license.

30-Nov-16

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
  • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Nov-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล