• เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดการเอกสาร แปลจีน - ไทย
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • ติดต่อประสานงานต่างประเทศ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี
 • ป.6 - ป.ตรี ต้องมีใบอนุญาติขับขี่รถบรรทุก ประเภท 2
 • ยกสินค้าขึ้นและลงจากรถ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee – Develop a strong store team
 • Warehouse, organization, Layout and capacity
 • Material receiving – Set up system

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รับผิดชอบงานด้านขับรถรับส่ง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • ปฎิบัติตามกฎจราจร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male / Female, age 33 - 43 years old.
 • Bachelor’s or Master’s in Business, Logistics
 • Minimum 3 years in Management level

06-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 24-30
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 2- 5 years working experience in Warehouse

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่
 • บันทึกรับสินค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • รับงานซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering, Sciences
 • Experience in Planning, Engineering
 • English language skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics
 • Working experience in Logistics field
 • Ability to work under pressure.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Knowledge of overall supply chain
 • Degree in Supply Chain Management

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great salary and benefits
 • Must own a car as travel required
 • Located in Ayuthaya

05-Dec-16

 

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรีการจัดการโลจิสติก/บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

02-Dec-16

 

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคุ้นเคยกับสินค้าอุตสาหกรรม
 • รับ-จ่ายสินค้าในคลัง
 • ดูแลสินค้าให้มีสภาพพร้อมจำหน่าย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BOI Officer

Fabrinet Co., Ltd.

ภาคกลาง

 • B.A./ B.S. / B.Eng., M.A / M.s. / M.Eng.
 • Good communication skill and excellent interperson
 • Can communicate in English

01-Dec-16

 

Applied
 • มีใบขับขี่ประเภท ท. 3, 4
 • ขับรถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าที่ HomePro วังน้อย
 • อายุ 25 ปี - 50 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • ติดรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บตรวจเช็ค
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็ค
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • รับส่งสินค้าจากคลังโฮมโปร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย 25 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น )
 • ปวส - ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลในด้านเอกสารการวางบิลให้ทันรอบการวางบิล

01-Dec-16

 

Applied
 • Manages the import / BOI process
 • Oversees the completion of paperwork
 • Negotiate with suppliers or handle issues

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customs Clearance
 • Documents
 • Ayutthaya

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล