• Thai nationality with age not less than 40 years
  • degree or higher in the field of Supply Chain
  • 10 years in the area of Supply chain management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
  • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล