• ชาย อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. บริหาร การจัดการ ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์งานคล่อง

09-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ส่งออก

Thai Asia Rice Product Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 20 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการส่งออก

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality with age not less than 40 years
 • degree or higher in the field of Supply Chain
 • 10 years in the area of Supply chain management

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ : 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรู้จักเส้นทางในเชียงใหม่

06-Dec-16

 

Applied
 • SAP R/3 background isan advantage
 • At least 5 years working experience in logistics
 • Strong interpersonal and communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล