• เบิกของ/รับของ/เช็คยอด/ทำรายงานกระทบยอด
 • ปวช./ปวส.สาขาบัญชีการเงิน การจัดการ การตลาด
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ28ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการควบคุมคลังสินค้า รู้ระบบ

09-Dec-16

 

Applied
 • ขับรถบริการนายญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์ขับรถ ผู้บริหาร 3-5 ปี
 • ขับรถส่งของ รับของ ตามที่ได้รับมอบหมาย

08-Dec-16

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า จัดเรียงสินคา
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ส่งสินค้า รับเช็ค
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อจัดหาสินค้า นำเข้าจากประเทศจีน
 • ประสานงานการจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคา

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ-จ่ายสินค้า จัดวางสินค้าเข้าหมวดหมู่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานสโตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านสโตร์มากกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ทำงานตามนโยบายบริษัทวางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย
 • ควบคุมและดูแลงานภายในสาขา
 • วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมปริมาณอะไหล่ในสต๊อค
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • เช็คสต๊อคอะไหล่ทุกสิ้นเดือน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล