• ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

10-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age between 22-30 years
 • Diploma / Bachelor’s Degree any to fields
 • 0-3 years’ experience in shipping business

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 25-32 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • 1 years of working experience in customer service

09-Dec-16

 

Applied
 • Sales
 • logistics
 • Freight Forwarding Business

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years up experience in Import - Export Operation
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Sound Knowledge in import – export operation

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Excellent command of English

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in any fields.
 • 1 year experience of air warehouse, air / ocean
 • Good computer skills in Thai & English.

07-Dec-16

 

Applied
 • รับส่งเอกสาร มีทั้งประจำที่ สำนักงานใหญ่
 • มี ใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
 • ไม่เป็น ผู้ติดยาเสพติด ให้โทษ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience at the management level
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Thai Nationality, age 30 - 40 yeas

07-Dec-16

 

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • บรรจุหีบห่อ
 • ดูแลการจัดเก็บสินค้าไม่ให้เสียหาย

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in container transportation
 • Experience in planning and budgeting.
 • Good in English communication.

07-Dec-16

 

Applied
 • Age below 50 years
 • High school or above
 • Well conversation in English

07-Dec-16

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือบริการขึ้นรถยนต์
 • เบิกเคมี จากสโตร์ของสาขาตามใบเบิกงานที่หัวหน้าทีม
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied

Logistics Engineer

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Supply Chain Engineer Management
 • Oil&Gas/ Chemical Industry
 • Working in Map Ta Phut Area

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Experience in International freight forwarding
 • Experience in the handling of HM Customs process

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า จ่ายสินค้า
 • จัดเก็บสินค้า งานด้านเอกสาร
 • มีความกระตือรือร้น ความละเอียด รอบคอบ ขยัน

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์เคยผ่านงานการออกแบบระบบฯ
 • สามารถสื่อสานภาษาอังกฤษ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทักษะในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL, Oracle
 • พัฒนา และประยุกต์ใช้ ระบบ Merchandise

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female 40-45 years old
 • Bachelor Degree in Supply Chain management
 • 7 years experience in purchasing, procurement

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล