• Bachelor’s Degree in any related field
  • Direct experience in Production Scheduling
  • Excellent English

07-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์โดยตรงด้านบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่ง
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะทางด้านการวางแผน

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล