• Understanding of the Supply Chain and Logistics.
  • Monitor and improve the projects and activities.
  • Very well analytical and common sense skill.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง อย่างน้อย10ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีม มีผู้ใต้บังคับบัญชา 7ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล