• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์เคยผ่านงานการออกแบบระบบฯ
 • สามารถสื่อสานภาษาอังกฤษ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทักษะในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL, Oracle
 • พัฒนา และประยุกต์ใช้ ระบบ Merchandise

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female 40-45 years old
 • Bachelor Degree in Supply Chain management
 • 7 years experience in purchasing, procurement

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

05-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Excellent command of English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล