• Strong knowledge of Inventories principles
  • Strong knowledge of Inventory Management
  • Experience with ERP Systems (Oracle & AccPac)

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย, อายุ 25 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการจัดการ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล