• customs specialist
  • customs Tariff
  • logistics

09-Dec-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์ดูแลคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างานหรือในสายงานคลังสินค้
  • วุฒิ การศึกษา ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Customs specialist
  • HS Code
  • License

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล