• วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขา ช่างโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานสำรวจ 3-5 ปี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่,ไซด์งานได้

24-Oct-16

 

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้าง
  • ประมาณการราคาการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง , โยธา

21-Oct-16

 

Applied
  • Overall project construction activities
  • Manage and monitor site activities
  • Project management and supervision skills.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล