• ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน
  • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาก่อสร้าง
  • มีึความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาก่อสร้างโยธา
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล