• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Support Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • provide technical assistance and solution
  • involve in product testing and sample formulation
  • technical service, quality improvement

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล