• Diploma or Bachelor’s degree in Civil Engineering
  • 5 years of Structural or Civil Supervisor
  • Knowledge for execution of construction safety

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประจำหน่วยงานได้ กทม.และราชบุรี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล