PROJECT DIRECTOR (INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION )

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Degree in Civil Engineering
 • 10 years’ exp. in infrastructure construction
 • Proven record in construction project management.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • 7 years’ experience in infrastructure construction

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมโครงการ

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งกับทีมงาน และผู้บังคับบัญชา
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล