• เพศ ชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการเสนอราคา จะพิจารณาพิเศษ
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical qualification with major in Automation
 • Knowledge in Siemens Simatic S7, PLC Control
 • Knowledge with mechatronic system and function

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Construction, Civil
 • Minimum 10 Years direct experience
 • Some steel construction experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุม ทำรายงาน งานก่อสร้างอาคาร
 • จบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด(ระยอง)ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบด้วย Auto CAD , Shop Drawing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or High vocational in management
 • 3 years document control experience
 • Experience in preparing, operating and updating

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เซอร์เวย์ ควบคุม ดูแล งานก่อสร้างถนน ลานจอดรถ
 • ปริญญาตรี จบด้านโยธา/สำรวจ
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • คุมงานก่อสร้างตามไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช. – ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 3-5 ปี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวส เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีความรู้และ ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม หาดแม่รำพึง ระยอง

24-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

21-Oct-16

 

Applied
 • Work in leading engineering and design firm
 • Fluent in English and Thai (Written and spoken)
 • Challenging and exciting projects

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading engineering and design firm
 • Challenging and exciting projects
 • Based in Rayong, Thailand

21-Oct-16

 

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

20-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล