Project Supervisor - Internal & External Pipe Coating

Peak Recruitment Co.,Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • concrete repair and corrosion control systems
 • knowledge of the corrosion wear and protection
 • willing to travelling

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) อายุ 27-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี เอกก่อสร้าง หรือ โยธา
 • มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานปูน

06-Dec-16

 

Applied
 • ตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skills
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to work in the company listed with first

01-Dec-16

 

Applied
 • 3 years in facilities engineering field
 • Degree in Engineering, Facilities Management
 • Work experiences in managerial level will be plus

01-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล