• Construction and Security Management
  • 10 years minimum experience from Community Mall
  • Shopping Mall or Retail Business Background

18-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างสำรวจ
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล