• Project Manager with Utility & Facility management
 • Manufacturing Construction
 • Good command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง คุมงานด้าน Precast

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทำแผนงาน

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

29-Nov-16

 

Applied

Foreman

WYNCOAST SERVICE CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล