• เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานก่อสร้างประเภทอาคาร 5 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบ / Shop Drawing งานประเภทอาคาร
 • เพศชาย วุฒิปวส.ช่างเขียนแบบโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ Shop Drawing

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดูแลงานก่อสร้างอาคาร
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี วศบ. (โยธา)
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี , ประสบการณ์ 10 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถบริหารจัดการและควบคุมแผนงานก่อสร้างได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/ อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิกาารศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามตามแบบและแผนงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Earthwork , foreman (race tunnels) , Myanmar
 • civil , construction , projects
 • GPS , machine,control ,systems , heavy ,equipment.

04-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล