• ชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สัตวบาล
  • ไปเยี่ยมฟาร์มลูกค้าสุกร

28-Nov-16

 

Applied
  • Bachelor/Master Degree in Agricultural.
  • 5 year experience in Agricultural fields.
  • Good command of English and advanced MS Office

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล