• มีความรู้เรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างดี
  • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Chemical, Mechanical or Agriculture Eng
  • 5 years exp in engineering/manufacturing process
  • Experience in manufacturing process improvement

15-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล