• มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
  • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
  • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล