• เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านดูแลพันธุ์ไม้ 3-5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
  • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัย
  • มีความรู้ด้านผลไม้ หรือ ผักต่างๆ

22-Oct-16

 

Applied
  • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัย
  • มีความรู้ด้านผลไม้ หรือ ผักต่างๆ

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล